f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566
ลงวันที่ 03/08/2566

เมื่อวันที่ 28 กรกฏาคม 2566 เวลา 17.30 น. นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผส.ทล.2 มอบหมายให้ นายวสันต์ ติ๊บบุญศรี วผ.ทล.2 พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัดสำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา 28 กรกฎาคม 2566 เพื่อเฉลิมพระเกียรติ และแสดงความจงรักภักดี โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ ศูนย์ประชุมและแสดงศิลปวัฒนธรรมล้านนาตะวันออก และกลุ่มประเทศ GMS ต.ทุ่งโฮ้ง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่


'