f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
สภากาแฟ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่
ลงวันที่ 09/08/2566

เมื่อวันที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 07.00 น. กระทรวงกลาโหม และกระทรวงคมนาคม ได้รับมอบหมายให้เป็นเจ้าภาพในการจัดงาน สภากาแฟ ประจำเดือน สิงหาคม 2566 เพื่อเป็นเวทีพบปะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการประสานงานอย่างไม่เป็นทางการของภาคราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และภาคเอกชนในจังหวัดแพร่ ซึ่งมี นายสิทธิชัย วนานุเวชพงศ์ ผู้อำนวยการสำนักงานทางหลวงที่ 2 เป็นตัวแทนฯ พร้อมทั้งหน่วยงานในสังกัดกระทรวงคมนาคม ให้การต้อนรับหัวหน้าหน่วยงานในจังหวัดแพร่ โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี ณ สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)


'