f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
23 ตุลาคม วันปิยมหาราช
ลงวันที่ 23/10/2563

" 23 ตุลาคม วันปิยมหาราช "

แขวงทางหลวงแพร่ โดยนายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ มอบหมายให้นายบรรเจิด ดีตอ่ำ รองผู้อำนวยการฝ่ายวิศวกรรม พร้อมเจ้าหน้าที่ในสังกัด เข้าร่วมกิจกรรมน้อมรำลึก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ในวันศุกร์ ที่ 23 ตุลาคม 2563 เวลา 09.00 น. ณ พระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่


'