f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งานกฐิน ประจำปี 2563
ลงวันที่ 28/10/2563

แขวงทางหลวงแพร่ โดยนายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ พร้อมเจ้าหน้าที่แขวงฯ ร่วมเป็นเจ้าภาพกฐินประจำปี 2563 ณ วัดหาดรั่ว ต.วังชิ้น อ.วังชิ้น จ.แพร่ ในวันที่ 28 ตุลาคม 2563 เวลา 10.30 น.


'