f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
บริจาคโลหิต ประจำปี 2564
ลงวันที่ 21/01/2564

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ตามแผนการรับบริจาคโลหิต ของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ประจำปี 2564 เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอ แก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่


'