f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ 2565
ลงวันที่ 05/01/2565
วันพุธ ที่ 5 มกราคม 2565 ข้าราชการและหัวหน้างานในสังกัดแขวงทางหลวงแพร่ ร่วมสวัสดีปีใหม่และขอพรปีใหม่ 2565 จาก นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ เพื่อความเป็นสิริมงคลในวันเริ่มต้นปฎิบัติงานปี 2565

'