f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดแพร่
ลงวันที่ 21/12/2565

นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลปีใหม่ พ.ศ. 2566 จังหวัดแพร่ เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่ประชาชน ในการเดินทางกลับภูมิลำเนาและท่องเที่ยว ระหว่างวันที่ 29 ธ.ค.65 ถึงวันที่ 4 ม.ค. 66 ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.00 น. โดยมี นายธาตรี บุญมาก รองผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี


'