f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
เปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ. 2566 จังหวัดแพร่
ลงวันที่ 10/04/2566

นายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ มอบหมายให้เจ้าหน้าที่ในสังกัดแขวงฯ ร่วมพิธีเปิดศูนย์ปฏิบัติการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2566 จังหวัดแพร่ เพื่อดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2566 ในพื้นที่จังหวัดแพร่ ระหว่างวันที่ 11 - 17 เมษายน 2566 ณ ข่วงวัฒนธรรมเมืองแป้ (กาดสามวัย) เทศบาลเมืองแพร่ และกิจกรรมปล่อยขบวนรณรงค์ฯ ณ บริเวณถนนไชยบูรณ์ (หน้าศาลากลางจังหวัดแพร่) ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ ในวันจันทร์ ที่ 10 เมษายน 2566 เวลา 09.00 น. โดยมี นายชุติเดช มีจันทร์ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ เป็นประธานในพิธี


'