f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
กิจกรรมบริจาคโลหิต
ลงวันที่ 24/01/2563

แขวงทางหลวงแพร่ ได้ร่วมบริจาคโลหิต ตามแผนการรับบริจาคโลหิตของเหล่ากาชาดจังหวัดแพร่ร่วมกับโรงพยาบาลแพร่ ประจำปี 2563 เพื่อจัดหาโลหิตให้เพียงพอแก่ผู้ป่วยในโรงพยาบาลแพร่ ในวันศุกร์ ที่ 24 มกราคม 2563 เวลา 09.00 น.- 12.00 น.


'