f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
รณรงค์สวมหน้ากากอนามัย
ลงวันที่ 06/02/2563

แขวงทางหลวงแพร่ โดยนายประสพชัย ปรางค์ทอง ผู้อำนวยการแขวงทางหลวงแพร่ แจกหน้ากากอนามัยแก่เจ้าหน้าที่และหมวดทางหลวงในสังกัด เพื่อรณรงค์สวมหน้ากาก ป้องกันฝุ่น PM.2.5 และป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา


'