f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023
ลงวันที่ 27/04/2563

ข่าวประชาสัมพันธ์

เรื่อง โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการจราจรและขนส่ง

กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง

ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.53+000 - กม.55+100

**ขยายไหล่ทางเพิ่ม กว้างข้างละ 2.50 เมตร, งานทางระบายน้ำ, ติดตั้งป้ายจราจรและติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างพร้อมอุปกรณ์ครบชุด**

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
27 ดาวน์โหลด
23 ดาวน์โหลด
21 ดาวน์โหลด

'