f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แจ้งปิดทางลัดผ่าน
ลงวันที่ 14/10/2563
ประชาสัมพันธ์ โดยแขวงทางหลวงแพร่
#แจ้งปิดทางลัดผ่าน ตั้งแต่วันที่ 17-22 ตุลาคม 2563 เพื่อก่อสร้างทาง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้
1. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+250 หรือ #ซอยใบบัวข้างปั้มน้ำมันปตททุ่งกวาว
2. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่กม.253+425 หรือบริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งโฮ้ง (#ซอยทางเข้าวัดทุ่งโฮ้งเหนือ)
3. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.253+425 หรือบริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งโฮ้ง (#ซอยทางเข้าตลาดทุ่งโฮ้ง)

'