f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
รายงานงบทดลอง ประจำเดือน ต.ค.63-ก.ค.64
ลงวันที่ 18/11/2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

แขวงทางหลวงแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 98 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 99 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 53 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 43 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 45 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 39 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2564 38 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2564 40 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2564 28 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 14 ดาวน์โหลด

'