f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
รายงานงบทดลอง ปีงบประมาณ 2564
ลงวันที่ 18/11/2563

การเปิดเผยงบทดลองสู่สาธารณะเพื่อความโปร่งใสของหน่วยงาน

แขวงทางหลวงแพร่

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2563 48 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2563 45 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนธันวาคม 2563 22 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมกราคม 2564 14 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2564 4 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2564 0 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2564 0 ดาวน์โหลด

'