f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.66 - พ.ย.66
ลงวันที่ 10/04/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 32 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 30 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 24 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 27 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 20 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 21 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกันยายน 2566 16 ดาวน์โหลด
รายละเอียดบัญชีที่สำคัญท้ายงบทดลอง 30ก.ย.66 19 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนตุลาคม 2566 17 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2566 15 ดาวน์โหลด

'