f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
งบทดลอง ประจำเดือน มี.ค.66 - ปัจจุบัน
ลงวันที่ 10/04/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมีนาคม 2566 13 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนเมษายน 2566 10 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 5 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนมิถุนายน 2566 6 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนกรกฎาคม 2566 3 ดาวน์โหลด
งบทดลอง ประจำเดือนสิงหาคม 2566 1 ดาวน์โหลด

'