f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
คำขออนุญาตทำทางเชื่อม
ลงวันที่ 19/04/2566

เอกสารดาวน์โหลด

คำอธิบาย จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตทำทางเชื่อมสำหรับส่วนราชการ 26 ดาวน์โหลด
คำขออนุญาตทำทางเชื่อมสำหรับเอกชน 35 ดาวน์โหลด

'