f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 9,000 ลิตร 29/05/2566 531/35/66/281 แขวงทางหลวงแพร่
17 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+000 - กม.17+500 (เป็นช่วง ๆ) 18/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 30 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
18 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 08/05/2566 531/35/66/260 แขวงทางหลวงแพร่
19 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.354+100 - กม.369+000 (เป็นช่วง ๆ) 02/05/2566 คค 06014(พ.1)/ 31 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
20 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 04/04/2566 531/35/66/249 แขวงทางหลวงแพร่
21 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 29/03/2566 531/60/66/234 แขวงทางหลวงแพร่
22 กิจกรรมบูรณะทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.2+310 - กม.5+550 ตำบลแม่ยางฮ่อ อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 13/03/2566 พร 4/2566 แขวงทางหลวงแพร่
23 จ้างเหมาทำการปรับระดับผิวทางแอสฟัลต์ 09/03/2566 531/66/202 แขวงทางหลวงแพร่
24 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 09/03/2566 531/35/66/203 แขวงทางหลวงแพร่
25 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ กม.8+030 และกม.4+345 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 13/03/2566 พร 2/2566 แขวงทางหลวงแพร่
26 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) ตำบลไผ่โทน อำเภอร้องกวาง จังหวัดแพร่ 23/02/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
27 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 22/02/2566 พร 3/2566 แขวงทางหลวงแพร่
28 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ที่ กม.4+345 และกม.8+030 21/02/2566 พร 3/2566 แขวงทางหลวงแพร่
29 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.2+500 - กม.3+500 อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 14/02/2566 พร 2/2566 แขวงทางหลวงแพร่
30 จ้างดันท่อลอดถนนเพื่อร้อยท่อสายเมนไฟฟ้าแสงสว่างถนน HDPE 1-10 63 mm. จำนวน 1 รายการ 06/02/2566 531/66/156 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 16 ถึง 30 จาก 469 รายการ