f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 07/02/2566 531/35/66/159 แขวงทางหลวงแพร่
32 กิจกรรมปรับปรุงทางหลวงเพื่อส่งเสริมด้านการเกษตร การค้า การลงทุน ภายในจังหวัดแพร่ ทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 07/02/2566 พร 1/2566 แขวงทางหลวงแพร่
33 จ้างเหมางานปรับระดับผิวแอสฟัสท์ จำนวน 2 รายการ 01/02/2566 531/66/150 แขวงทางหลวงแพร่
34 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 12/01/2566 531/60/66/128 แขวงทางหลวงแพร่
35 จ้างเหมางานก่อสร้างรางระบายน้ำถาวร ( SIDE DITCH LINNING TYPE II ) จำนวน 1 รายการ 11/01/2566 531/66/127 แขวงทางหลวงแพร่
36 งานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.230+000 - กม.238+000 27/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 29 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
37 จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter 0.50 M. จำนวน 1 รายการ 09/01/2566 531/66/118 แขวงทางหลวงแพร่
38 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 09/01/2566 531/35/66/117 แขวงทางหลวงแพร่
39 จ้างเหมางานปรับระดับผิวแอสฟัสท์ จำนวน 2 รายการ 08/12/2565 531/66/87 แขวงทางหลวงแพร่
40 จ้างเหมางานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ 08/12/2565 531/66/87 แขวงทางหลวงแพร่
41 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 4,500 ลิตร 22/11/2565 530/35/66/2 แขวงทางหลวงแพร่
42 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 06/12/2565 531/35/66/78 แขวงทางหลวงแพร่
43 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 01/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 21 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
44 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 01/12/2565 คค 06014(พ.1)/ 25 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
45 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.409+600 - กม.413+600 30/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 17 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 31 ถึง 45 จาก 469 รายการ