f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.260+000 - กม.264+000 30/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 18 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
47 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 28/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 26 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
48 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 28/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 23 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
49 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) 28/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 24 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
50 จ้างเหมางานก่อสร้างขยายเขตระบบไฟฟ้า พร้อมติดตั้งหม้อแปลง ขนาด 30 เควีเอ จำนวน 1 แห่ง 21/11/2565 531/66/56 แขวงทางหลวงแพร่
51 จ้างปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ 22/11/2565 531/66/56 แขวงทางหลวงแพร่
52 จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter 0.50 M. จำนวน 1 รายการ 16/11/2565 531/66/50 แขวงทางหลวงแพร่
53 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 15/11/2565 531/35/66/48 แขวงทางหลวงแพร่
54 งานผลิตและติตดั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+000 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 20 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
55 งานผลิตและติดตั้งจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS101 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.0+000 - กม.17+018 (เป็นช่วง ๆ) 14/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 19 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
56 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงหน้าเดียว ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า , ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.255+400 - กม.294+760 (เป็นช่วง ๆ) 11/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 6 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
57 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.230+000 - กม.248+042 (เป็นช่วง ๆ) 11/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 10 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
58 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.274+000 - กม.287+000 (เป็นช่วงๆ) 10/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 7 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
59 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวเสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 40 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.4+235 - กม.14+830 (เป็นช่วงๆ) 10/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 8 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
60 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+000 - กม.10+418 (เป็นช่วงๆ) 09/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 11 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 46 ถึง 60 จาก 469 รายการ