f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกสนามบิน - แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.2+450 - กม.23+753 (เป็นช่วงๆ) 09/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 14 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
62 จ้างเหมางานปรับระดับผิวแอสฟัสท์ จำนวน 2 รายการ 03/11/2565 531/66/37 แขวงทางหลวงแพร่
63 งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.10+000 - กม.30+000 03/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 13 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
64 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่จำนวน114ต้นและชนิดกิ่งเดี่ยวจำนวน19ต้นเสาสูง9.00ม.ดวงโคมขนาด250W.HPS.พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ในทางหลวงหมายเลข11ตอนหนองน้ำเขียว-ปางเคาะตอน1ระหว่างกม.360+035-กม.366+565(เป็นช่วงๆ 01/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
65 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+800 - กม.10+150 (เป็นช่วง ๆ) 01/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 15 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
66 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+250 - กม.264+000 (เป็นช่วง ๆ) 01/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 16 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
67 จ้างปรับปรุงห้องน้ำบริการประชาชนหน่วยบริการตำรวจทางหลวง ตำบลแม่หล่าย อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ (ห้องน้ำคนพิการ) จำนวน 1 แห่ง 02/11/2565 531/66/33 แขวงทางหลวงแพร่
68 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/11/2565 531/35/66/27 แขวงทางหลวงแพร่
69 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสอง แขวงทางหลวงแพร่ 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.4+856 21/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 9 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
70 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 20/10/2565 531/60/66/09 แขวงทางหลวงแพร่
71 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 17/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
72 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 17/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 11 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
73 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) 17/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 10 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
74 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 12/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 9 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
75 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 12/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 8 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 61 ถึง 75 จาก 469 รายการ