f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและระดับชำนาญการ (ระดับ 3-6) หมวดทางหลวงสอง แขวงทางหลวงแพร่ 1 แห่ง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.4+856 05/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 7 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
77 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 03/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 1 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
78 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.202+000 - กม.205+995 26/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 5 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
79 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+800 26/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 2 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
80 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+808 26/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 3 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
81 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+500 - กม.11+900 26/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 4 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
82 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 19/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 1 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
83 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/09/2565 531/35/65/337 แขวงทางหลวงแพร่
84 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 4,500 ลิตร 01/09/2565 531/35/65/334 แขวงทางหลวงแพร่
85 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ 15/08/2565 531/40/65/316 แขวงทางหลวงแพร่
86 ซื้อน้ำมันดีเซล B 7 จำนวน 9,000 ลิตร 09/08/2565 531/35/65/305 แขวงทางหลวงแพร่
87 งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+670 - กม.30+700 05/08/2565 คค 06014(พ.1)/ 13 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
88 จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00 M. พร้อมอุปกรณ์ครบชุด จำนวน 1 ต้น 08/07/2565 531/65/284 แขวงทางหลวงแพร่
89 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 25/07/2565 531/35/65/297 แขวงทางหลวงแพร่
90 จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter 0.50 M. จำนวน 1 รายการ 22/07/2565 531/65/296 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 76 ถึง 90 จาก 469 รายการ