f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 จ้างดันท่อลอดถนนเพื่อร้อยท่อสายเมนไฟฟ้าแสงสว่างถนน HDPE-1-0 63 mm. จำนวน 1 รายการ 11/04/2565 531/65/218 แขวงทางหลวงแพร่
107 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+700 - กม.252+300 (เป็นช่วง ๆ) 20/04/2565 พร 6/2565 แขวงทางหลวงแพร่
108 โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเข้าสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.2+033 (เป็นช่วงๆ) 20/04/2565 พร 5/2565 แขวงทางหลวงแพร่
109 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 05/04/2565 531/35/65/210 แขวงทางหลวงแพร่
110 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/03/2565 531/60/65/197 แขวงทางหลวงแพร่
111 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.16+300 - กม.19+800 (เป็นช่วง ๆ) 10/03/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
112 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.38+075 - กม.43+050 11/03/2565 พร 4/2565 แขวงทางหลวงแพร่
113 จ้างเหมาก่อสร้าง BARRIER CURB AND GUTTER 0.50 M. ปริมาณงาน 600 เมตร 02/03/2565 531/65/181 แขวงทางหลวงแพร่
114 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 02/03/2565 531/35/65/180 แขวงทางหลวงแพร่
115 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.241+300 - กม.244+111 (เป็นช่วง ๆ) 02/03/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
116 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง 01/02/2565 แขวงทางหลวงแพร่
117 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม.ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 241 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุด ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.0+265 - กม.34+465 LT. (เป็นช่วง ๆ) 10/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
118 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+500 - กม.257+625 03/02/2565 พร 2/2565 แขวงทางหลวงแพร่
119 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 5,500 ลิตร 21/01/2565 530/35/65/3 แขวงทางหลวงแพร่
120 จ้างเหมางานปรับระดับผิวแอสฟัลท์ จำนวน 1 แห่ง 24/01/2565 531/65/143 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 106 ถึง 120 จาก 469 รายการ