f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+800 - กม.10+150 (เป็นช่วง ๆ) 01/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 15 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
17 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+250 - กม.264+000 (เป็นช่วง ๆ) 01/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 16 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
18 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.0+475 - กม.2+310 (RT.) 17/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
19 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.8+405 - กม.10+135 17/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 11 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
20 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.273+225 - กม.274+433 (RT.) 17/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 10 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
21 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.7+500 - กม.9+735 12/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 9 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
22 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.267+680 - กม.269+352 (RT.) 12/10/2565 คค 06014(พ.1)/ 8 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
23 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.202+000 - กม.205+995 26/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 5 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
24 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+800 26/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 2 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
25 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+808 26/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 3 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
26 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+500 - กม.11+900 26/09/2565 คค 06014(พ.1)/ 4 /2566 แขวงทางหลวงแพร่
27 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.16+300 - กม.19+800 (เป็นช่วง ๆ) 10/03/2565 คค 06014(พ.1)/ 12 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
28 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.38+075 - กม.43+050 11/03/2565 พร 4/2565 แขวงทางหลวงแพร่
29 กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.241+300 - กม.244+111 (เป็นช่วง ๆ) 02/03/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
30 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+500 - กม.257+625 03/02/2565 พร 2/2565 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 16 ถึง 30 จาก 99 รายการ