f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 18/01/2564 คค 06014(พ.1)/ 40 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
47 โครงการยกระดับความปลอดภัยบริเวณทางแยกขนาดใหญ่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.262+000 - กม.262+700 15/12/2563 คค 06014(พ.1)/ 39 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
48 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.4+100 - กม.5+700 23/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 29 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
49 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.206+400 - กม.215+600 18/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 26 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
50 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.363+000 - กม.366+450 18/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 27 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
51 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.389+000 - กม.420+066 (เป็นช่วง ๆ) 17/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 22 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
52 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.366+450 - กม.370+050 RT. 17/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 24 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
53 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.352+500 - กม.355+500 LT. 17/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 25 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
54 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.23+000 - กม.27+200 16/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 20 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
55 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.31+300 - กม.35+700 16/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 21 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
56 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 103 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.352+769 - กม.359+850 (เป็นช่วง ๆ) 13/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 13 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
57 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+900 09/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 9 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
58 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.281+150 - กม.281+800 09/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 8 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
59 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระุหว่าง กม.4+100 - กม.5+700 09/11/2563 คค 06014(พ.)/ 10 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
60 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.279+975 - กม.280+575 11/09/2563 คค 06014(พ.1)/ 47 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 46 ถึง 60 จาก 99 รายการ