f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 6 รายการ 16/02/2567 531/70/67/151 แขวงทางหลวงแพร่
2 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/02/2567 531/45/67/152 แขวงทางหลวงแพร่
3 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 12/02/2567 531/60/67/141 แขวงทางหลวงแพร่
4 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 16/02/2567 531/45/67/150 แขวงทางหลวงแพร่
5 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 12/02/2567 531/60/67/140 แขวงทางหลวงแพร่
6 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 12/02/2567 531/60/67/142 แขวงทางหลวงแพร่
7 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 12/02/2567 531/60/67/143 แขวงทางหลวงแพร่
8 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 13/02/2567 531/60/67/144 แขวงทางหลวงแพร่
9 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 14/02/2567 531/35/67/145 แขวงทางหลวงแพร่
10 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะฯ) จำนวน 4 รายการ 14/02/2567 531/67/146 แขวงทางหลวงแพร่
11 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 08/02/2567 531/60/67/139 แขวงทางหลวงแพร่
12 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/02/2567 531/60/67/138 แขวงทางหลวงแพร่
13 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 08/02/2567 531/60/67/137 แขวงทางหลวงแพร่
14 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/02/2567 531/45/67/135 แขวงทางหลวงแพร่
15 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 7 รายการ 06/02/2567 531/70/67/134 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1 ถึง 15 จาก 1,823 รายการ