f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1666 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,400 ลิตร 03/12/2562 531/35/63/76 แขวงทางหลวงแพร่
1667 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 28/11/2562 531/60/63/75 แขวงทางหลวงแพร่
1668 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 27/11/2562 531/60/63/72 แขวงทางหลวงแพร่
1669 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 27/11/2562 531/60/63/71 แขวงทางหลวงแพร่
1670 ซื้อน้ำมันดีเซล จำนวน 9,000 ลิตร 27/11/2562 531/35/63/70 แขวงทางหลวงแพร่
1671 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 26/11/2562 531/60/63/69 แขวงทางหลวงแพร่
1672 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 5 รายการ 26/11/2562 531/70/63/68 แขวงทางหลวงแพร่
1673 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 4 รายการ 26/11/2562 531/70/63/67 แขวงทางหลวงแพร่
1674 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 21/11/2562 531/60/63/65 แขวงทางหลวงแพร่
1675 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 21/11/2562 531/60/63/64 แขวงทางหลวงแพร่
1676 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 531/60/63/63 แขวงทางหลวงแพร่
1677 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 19/11/2562 531/60/63/62 แขวงทางหลวงแพร่
1678 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 531/60/63/61 แขวงทางหลวงแพร่
1679 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 531/45/63/60 แขวงทางหลวงแพร่
1680 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 19/11/2562 531/60/63/59 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1,666 ถึง 1,680 จาก 1,758 รายการ