f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1681 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 19/11/2562 531/70/63/57 แขวงทางหลวงแพร่
1682 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/11/2562 531/60/63/56 แขวงทางหลวงแพร่
1683 ซื้อยาง 27/11/2562 531/30/63/7 แขวงทางหลวงแพร่
1684 ซื้อน้ำมัน ULG จำนวน 700 ลิตร 19/11/2562 531/35/63/55 แขวงทางหลวงแพร่
1685 จ้างเหมาทำการทาสีกำแพงกันอันตราย (Concrete Barrier) จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 531/63/53 แขวงทางหลวงแพร่
1686 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 531/63/52 แขวงทางหลวงแพร่
1687 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 531/60/63/51 แขวงทางหลวงแพร่
1688 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 531/60/63/50 แขวงทางหลวงแพร่
1689 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 15/11/2562 531/60/63/49 แขวงทางหลวงแพร่
1690 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 531/60/63/48 แขวงทางหลวงแพร่
1691 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 531/60/63/47 แขวงทางหลวงแพร่
1692 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 14/11/2562 531/60/63/45 แขวงทางหลวงแพร่
1693 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 14/11/2562 531/60/63/44 แขวงทางหลวงแพร่
1694 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 12/11/2562 531/70/63/43 แขวงทางหลวงแพร่
1695 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 12/11/2562 531/60/63/42 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1,681 ถึง 1,695 จาก 1,758 รายการ