f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1741 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 21/11/2562 531/60/63/63 แขวงทางหลวงแพร่
1742 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 11 รายการ 19/11/2562 531/60/63/62 แขวงทางหลวงแพร่
1743 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 4 รายการ 19/11/2562 531/60/63/61 แขวงทางหลวงแพร่
1744 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 19/11/2562 531/45/63/60 แขวงทางหลวงแพร่
1745 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 19/11/2562 531/60/63/59 แขวงทางหลวงแพร่
1746 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 2 รายการ 19/11/2562 531/70/63/57 แขวงทางหลวงแพร่
1747 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 6 รายการ 19/11/2562 531/60/63/56 แขวงทางหลวงแพร่
1748 ซื้อยาง 27/11/2562 531/30/63/7 แขวงทางหลวงแพร่
1749 ซื้อน้ำมัน ULG จำนวน 700 ลิตร 19/11/2562 531/35/63/55 แขวงทางหลวงแพร่
1750 จ้างเหมาทำการทาสีกำแพงกันอันตราย (Concrete Barrier) จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 531/63/53 แขวงทางหลวงแพร่
1751 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ 18/11/2562 531/63/52 แขวงทางหลวงแพร่
1752 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 531/60/63/51 แขวงทางหลวงแพร่
1753 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 531/60/63/50 แขวงทางหลวงแพร่
1754 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 15 รายการ 15/11/2562 531/60/63/49 แขวงทางหลวงแพร่
1755 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/11/2562 531/60/63/48 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 1,741 ถึง 1,755 จาก 1,823 รายการ