f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
16 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 13/11/2566 531/60/67/58 แขวงทางหลวงแพร่
17 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 14/11/2566 531/40/67/59 แขวงทางหลวงแพร่
18 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 10/11/2566 531/60/67/56 แขวงทางหลวงแพร่
19 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 09/11/2566 531/60/67/55 แขวงทางหลวงแพร่
20 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 09/11/2566 531/60/67/54 แขวงทางหลวงแพร่
21 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะฯ) จำนวน 2 รายการ 08/11/2566 531/67/52 แขวงทางหลวงแพร่
22 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 4 รายการ 08/11/2566 531/60/67/50 แขวงทางหลวงแพร่
23 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 08/11/2566 531/60/67/49 แขวงทางหลวงแพร่
24 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 08/11/2566 531/60/67/51 แขวงทางหลวงแพร่
25 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 08/11/2566 531/45/67/48 แขวงทางหลวงแพร่
26 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 08/11/2566 531/60/67/47 แขวงทางหลวงแพร่
27 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 07/11/2566 531/35/67/46 แขวงทางหลวงแพร่
28 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 07/11/2566 531/35/67/45 แขวงทางหลวงแพร่
29 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 2 รายการ 06/11/2566 531/60/67/44 แขวงทางหลวงแพร่
30 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 531/60/67/43 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 16 ถึง 30 จาก 1,758 รายการ