f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 1 รายการ 06/11/2566 531/60/67/42 แขวงทางหลวงแพร่
32 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดคันทาง จำนวน 1 รายการ 02/11/2566 531/67/39 แขวงทางหลวงแพร่
33 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (ภัยพิบัติ) จำนวน 7 รายการ 06/11/2566 531/60/67/41 แขวงทางหลวงแพร่
34 จ้างถ่ายเอกสาร จำนวน 1 รายการ 01/11/2566 531/67/38 แขวงทางหลวงแพร่
35 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 01/11/2566 531/35/67/35 แขวงทางหลวงแพร่
36 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 01/11/2566 531/60/67/36 แขวงทางหลวงแพร่
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 01/11/2566 531/60/67/37 แขวงทางหลวงแพร่
38 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวพร้อมอุปกรณ์ (งานบูรณะฯ) จำนวน 1 รายการ 27/10/2566 531/67/34 แขวงทางหลวงแพร่
39 จ้างเหมาตัดหญ้าและถางป่าในเขตทาง จำนวน 1 รายการ 27/10/2566 531/67/33 แขวงทางหลวงแพร่
40 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 9 รายการ 26/10/2566 531/60/67/32 แขวงทางหลวงแพร่
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/10/2566 531/60/67/31 แขวงทางหลวงแพร่
42 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 10 รายการ 24/10/2566 531/45/67/30 แขวงทางหลวงแพร่
43 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าสองข้างทาง ปริมาณงาน 246,346 ตร.ม. 24/10/2566 531/67/29 แขวงทางหลวงแพร่
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 24/10/2566 531/60/67/28 แขวงทางหลวงแพร่
45 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย จำนวน 2 รายการ (งานบูรณะทรัพย์สิน) 20/10/2566 531/67/27 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 31 ถึง 45 จาก 1,758 รายการ