f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
46 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 20/10/2566 531/60/67/26 แขวงทางหลวงแพร่
47 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 5 รายการ 19/10/2566 531/40/67/25 แขวงทางหลวงแพร่
48 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 19/10/2566 531/60/67/24 แขวงทางหลวงแพร่
49 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 12 รายการ 18/10/2566 531/70/67/23 แขวงทางหลวงแพร่
50 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/10/2566 531/60/67/12 แขวงทางหลวงแพร่
51 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 17/10/2566 531/45/67/18 แขวงทางหลวงแพร่
52 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 10 รายการ 17/10/2566 531/60/67/17 แขวงทางหลวงแพร่
53 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 17/10/2566 531/60/67/16 แขวงทางหลวงแพร่
54 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 6 รายการ 17/10/2566 531/85/67/15 แขวงทางหลวงแพร่
55 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 8 รายการ 18/10/2566 531/60/67/21 แขวงทางหลวงแพร่
56 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 18/10/2566 531/60/67/19 แขวงทางหลวงแพร่
57 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 18/10/2566 531/67/22 แขวงทางหลวงแพร่
58 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 18/10/2566 531/45/67/20 แขวงทางหลวงแพร่
59 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 16/10/2566 531/60/67/14 แขวงทางหลวงแพร่
60 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 14 รายการ 16/10/2566 531/60/67/13 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 46 ถึง 60 จาก 1,758 รายการ