f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 จ้างเหมาก่อสร้าง Barrier Curb and Gutter 0.50 M. จำนวน 1 รายการ 11/10/2566 531/67/09 แขวงทางหลวงแพร่
62 จ้างเหมาทำการตัดหญ้าลาดคันทาง จำนวน 1 รายการ 11/10/2566 531/67/07 แขวงทางหลวงแพร่
63 จ้างเหมาตัดหญ้าสองข้างทาง จำนวน 1 รายการ 12/10/2566 531/67/10 แขวงทางหลวงแพร่
64 จ้างทำตรายาง 12/10/2566 531/67/11 แขวงทางหลวงแพร่
65 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งป้ายนำทาง พร้อมเสา 06/10/2566 531/67/04 แขวงทางหลวงแพร่
66 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย 04/10/2566 531/67/02 แขวงทางหลวงแพร่
67 จ้างเหมาติดตั้งอุปกรณ์เสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว พร้อมอุปกรณ์ 03/10/2566 531/67/01 แขวงทางหลวงแพร่
68 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 5 รายการ 20/09/2566 531/45/66/364 แขวงทางหลวงแพร่
69 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 19/09/2566 531/60/66/363 แขวงทางหลวงแพร่
70 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 15/09/2566 531/45/66/361 แขวงทางหลวงแพร่
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/09/2566 531/60/66/362 แขวงทางหลวงแพร่
72 ซื้อน้ำมันแก๊สโซฮอล์ 91 จำนวน 1,600 ลิตร 12/09/2566 531/35/66/360 แขวงทางหลวงแพร่
73 ซื้อน้ำมันดีเซล B7 จำนวน 9,000 ลิตร 11/09/2566 531/35/66/359 แขวงทางหลวงแพร่
74 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 06/09/2566 531/45/66/358 แขวงทางหลวงแพร่
75 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 31/08/2566 531/60/66/356 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,758 รายการ