f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
61 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 15/03/2567 531/60/67/171 แขวงทางหลวงแพร่
62 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 7 รายการ 14/03/2567 531/40/67/170 แขวงทางหลวงแพร่
63 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 2 รายการ 14/03/2567 531/60/67/169 แขวงทางหลวงแพร่
64 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 14/03/2567 531/60/67/168 แขวงทางหลวงแพร่
65 ซื้อวัสดุการเกษตร จำนวน 1 รายการ 13/03/2567 531/70/67/167 แขวงทางหลวงแพร่
66 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 13/03/2567 531/45/67/166 แขวงทางหลวงแพร่
67 จ้างเหมาทำการเปลี่ยนและติดตั้งอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัย (งานบูรณะทรัพย์สิน) 11/03/2567 531/67/163 แขวงทางหลวงแพร่
68 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 5 รายการ 08/03/2567 531/60/67/162 แขวงทางหลวงแพร่
69 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ 08/03/2567 531/45/67/161 แขวงทางหลวงแพร่
70 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 8 รายการ 07/03/2567 531/60/67/160 แขวงทางหลวงแพร่
71 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 13/03/2567 531/60/67/165 แขวงทางหลวงแพร่
72 ซื้อวัสดุไฟ้า จำนวน 4 รายการ 06/03/2567 531/45/67/159 แขวงทางหลวงแพร่
73 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 13 รายการ 06/03/2567 531/60/67/158 แขวงทางหลวงแพร่
74 จ้างเหมางานซ่อมแซมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยวและกิ่งคู่ 14/02/2567 531/67/147 แขวงทางหลวงแพร่
75 จ้างเหมาทำการขุดเจาะบ่อน้ำบาดาล จำนวน 1 บ่อ 08/02/2567 531/67/136 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 61 ถึง 75 จาก 1,903 รายการ