f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 28/08/2566 531/60/66/354 แขวงทางหลวงแพร่
77 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 7 รายการ 25/08/2566 531/60/66/352 แขวงทางหลวงแพร่
78 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 29/08/2566 531/35/66/355 แขวงทางหลวงแพร่
79 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/08/2566 531/35/66/353 แขวงทางหลวงแพร่
80 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 23/08/2566 531/60/66/351 แขวงทางหลวงแพร่
81 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 23/08/2566 531/45/66/350 แขวงทางหลวงแพร่
82 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 11 รายการ 22/08/2566 531/45/66/349 แขวงทางหลวงแพร่
83 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 6 รายการ 22/08/2566 531/40/66/348 แขวงทางหลวงแพร่
84 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 18/08/2566 531/60/66/347 แขวงทางหลวงแพร่
85 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 9 รายการ 16/08/2566 531/40/66/346 แขวงทางหลวงแพร่
86 ซื้อก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 531/60/66/345 แขวงทางหลวงแพร่
87 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 1 รายการ 15/08/2566 531/45/66/344 แขวงทางหลวงแพร่
88 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 08/08/2566 531/45/66/342 แขวงทางหลวงแพร่
89 จ้างเหมางานเปลี่ยนวัสดุรอยต่อผิวคอนกรีต (Joint Sealer) ปริมาณงาน 5,200 เมตร 07/08/2566 531/66/341 แขวงทางหลวงแพร่
90 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 3 รายการ 07/08/2566 531/60/66/339 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 76 ถึง 90 จาก 1,758 รายการ