f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 2 รายการ 07/07/2566 531/45/66/321 แขวงทางหลวงแพร่
107 จ้างซ่อมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 3 รายการ 06/07/2566 531/66/319 แขวงทางหลวงแพร่
108 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 06/07/2566 531/60/66/318 แขวงทางหลวงแพร่
109 ซื้อวัสดุไฟฟ้า จำนวน 9 รายการ 05/07/2566 531/45/66/317 แขวงทางหลวงแพร่
110 จ้างเหมาดันท่อลอดถนนเพื่อร้อยสายไฟฟ้าแสงสว่างท่อชนิด HDPE 110 มม. จำนวน 1 รายการ 23/06/2566 531/66/308 แขวงทางหลวงแพร่
111 จ้างเหมาปรับปรุงทางเท้าและทางเชื่อม จำนวน 7 รายการ 28/06/2566 531/66/314 แขวงทางหลวงแพร่
112 จ้างเหมาติดตั้งเสาไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ จำนวนต 2 รายการ 27/06/2566 531/66/312 แขวงทางหลวงแพร่
113 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 6 รายการ 27/06/2566 531/60/66/310 แขวงทางหลวงแพร่
114 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 28/06/2566 531/35/66/313 แขวงทางหลวงแพร่
115 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 27/06/2566 531/35/66/309 แขวงทางหลวงแพร่
116 ซื้อวัสดุไฟ้า จำนวน 4 รายการ 23/06/2566 531/45/66/307 แขวงทางหลวงแพร่
117 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 2 รายการ 22/06/2566 531/60/66/304 แขวงทางหลวงแพร่
118 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 21/06/2566 531/60/66/303 แขวงทางหลวงแพร่
119 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 16/06/2566 531/60/66/301 แขวงทางหลวงแพร่
120 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 3 รายการ 14/06/2566 531/60/66/300 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 106 ถึง 120 จาก 1,758 รายการ