f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
31 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อมและเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.1+450 - กม.2+150 15/10/2563 531/64/3 แขวงทางหลวงแพร่
32 ซื้อวัสดุจราจร (งานบูรณะทรัพย์สิน) 17/08/2563 531/60/63/447 แขวงทางหลวงแพร่
33 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 15 รายการ 17/08/2563 531/85/63/446 แขวงทางหลวงแพร่
34 ซื้อวัสดุน้ำมันเชื้อเพลิง จำนวน 1 รายการ 17/08/2563 531/35/63/445 แขวงทางหลวงแพร่
35 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 30/07/2563 531/60/63/418 แขวงทางหลวงแพร่
36 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 5 รายการ 17/07/2563 531/60/63/387 แขวงทางหลวงแพร่
37 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 10 รายการ 15/07/2563 531/60/63/384 แขวงทางหลวงแพร่
38 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหม้อแปลง ขนาด 250 KVA จำนวน 1 งาน 23/06/2563 531/63/352 แขวงทางหลวงแพร่
39 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ 29/05/2563 531/40/63/320 แขวงทางหลวงแพร่
40 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบ1ล้าน) จำนวน 10 รายการ 14/05/2563 531/60/63/289 แขวงทางหลวงแพร่
41 ซื้อวัสดุก่อสร้าง (งบ1ล้าน) จำนวน 10 รายการ 14/05/2563 531/60/63/289 แขวงทางหลวงแพร่
42 จ้างเหมาทาสี Concrete Barrier 27/04/2563 531/63/253 แขวงทางหลวงแพร่
43 งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่- แยกแม่แขม ตอน 1 ระหว่าง กม.2+612 - กม.2+613 08/04/2563 คค 06014(พ.1)/36/2563 แขวงทางหลวงแพร่
44 ซื้อวัสดุก่อสร้าง จำนวน 1 รายการ 25/03/2563 531/60/63/207 แขวงทางหลวงแพร่
45 ซื้อวัสดุจราจร จำนวน 1 รายการ 23/03/2563 531/60/63/201 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 31 ถึง 45 จาก 58 รายการ