f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+500 - กม.257+625 15/02/2565 พร 2/2565 แขวงทางหลวงแพร่
77 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST25.00ม. (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) จำนวน15ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข101 ตอน หนองห้า-สวนป่า ตอน 1 ระหว่าง กม.264+000-กม.274+169 28/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 11 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
78 โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.38+075 - กม.43+050 03/02/2565 พร 1/2565 แขวงทางหลวงแพร่
79 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ตอน 1 ระหว่าง กม.25+000 - กม.31+290 (เป็นช่วงๆ) 27/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 10 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
80 งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) 27/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 9 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
81 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.9+800 - กม.15+440 (เป็นช่วง ๆ) 21/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 7 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
82 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.20+600 - กม.23+000 21/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 5 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
83 กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.24+673 21/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 4 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
84 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.5+550 - กม.7+617 RT. 24/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 8 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
85 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.363+710 - กม.369+650 (เป็นช่วงๆ) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 21/01/2565 - แขวงทางหลวงแพร่
86 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.19+200 - กม.19+400 และกม.20+125 - กม.20+400 14/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 3 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
87 งานก่อสร้างที่พักริมทาง ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ กม.412+250 LT. 13/01/2565 คค 06014(พ.1)/ 2 /2565 แขวงทางหลวงแพร่
88 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.351+900 - กม.359+200 LT. (เป็นช่วง ๆ) 28/04/2564 คค 06014(พ.1)/ 43 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
89 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.227+118 - กม.228+300 30/03/2564 คค 06014(พ.1)/ 41 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
90 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.46+850 - กม.49+800 30/03/2564 คค 06014(พ.1)/ 42 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 76 ถึง 90 จาก 200 รายการ