f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
76 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระหว่าง กม.4+100 - กม.5+700 27/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 29 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
77 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.10+800 - กม.11+700 26/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 28 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
78 งานก่อสร้างอาคารที่ทำการและสิ่งก่อสร้างประกอบสำนักงานซ่อมเครื่องจักร แขวงทางหลวงแพร่ (1 แห่ง) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.253+995 (ด้านซ้ายทาง) 25/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 23 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
79 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.11+052 24/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 18 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
80 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.4+914 - กม.14+987 24/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 19 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
81 งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.RS-201) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกบ้านฝ้าย - ร้องกวาง ระหว่าง กม.263+000 - กม.268+230 และทางหลวงหมายเลข 101 ตอน ร้องกวาง - สวนป่า ระหว่าง กม.274+725 - กม.278+500 24/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 16 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
82 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.0+680 - กม.14+800 24/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 17 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
83 งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-605 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.415+312 - กม.416+000 17/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 12 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
84 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน บ้านเวียง - ร้องเข็ม ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+425 23/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 14 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
85 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ (เสริมผิวแบบบาง 3 ซม.) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ระหว่าง กม.206+400 - กม.215+600 26/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 26 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
86 งานบูรณะทางผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.363+000 - กม.366+450 26/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 27 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
87 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.389+000 - กม.420+066 (เป็นช่วง ๆ) 25/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 22 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
88 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.366+450 - กม.370+050 RT. 25/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 24 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
89 โครงการบูรณะโครงข่ายทางหลวงเชื่อมโยงระหว่างภาค ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.352+500 - กม.355+500 LT. 25/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 25 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
90 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+246 16/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 11 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 76 ถึง 90 จาก 173 รายการ