f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
91 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.23+000 - กม.27+200 24/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 20 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
92 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.31+300 - กม.35+700 24/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 21 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
93 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 103 ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.352+769 - กม.359+850 (เป็นช่วง ๆ) 23/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 13 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
94 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน บ้านเวียง - ร้องเข็ม ระหว่าง กม.21+000 - กม.22+425 10/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 6 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
95 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.17+000 - กม.17+900 13/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 9 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
96 งานฟื้นฟูทางหลวง (ภัยพิบัติ) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.281+150 - กม.281+800 13/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 8 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
97 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1343 ตอน บุญเริง - ต้นหนุน ระุหว่าง กม.4+100 - กม.5+700 13/11/2563 คค 06014(พ.)/ 10 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
98 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.6+815 - กม.7+950 (เป็นช่วง ๆ) 05/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 4 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
99 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.38+500 - กม.40+200 (เป็นช่วง ๆ) 05/11/2563 คค 06014(พ.1)/ 3 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
100 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ระหว่าง กม.6+815 - กม.7+950ื (เป็นช่วงๆ) 08/10/2563 คค 06014(พ.1)/ 2 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
101 งานปรับปรุงและซ่อมไหล่ทาง ทางเท้า ทางเชื่อม และเกาะแบ่งถนน ในทางหลวงหมายเลข ๑๐๒๓ ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.๔๗+๕๐๐ - กม.๔๐+๒๗๗ (เป็นช่วงๆ) 08/10/2563 คค 06014(พ.1)/ 1 /2564 แขวงทางหลวงแพร่
102 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 1024 ตอน สวนเขื่อน - ปากห้วยอ้อย ระหว่าง กม.13+000 - กม.16+500 17/09/2563 คค 06014(พ.1)/ 49 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
103 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.279+975 - กม.280+575 17/09/2563 คค 06014(พ.1)/ 47 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
104 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+200 - กม.31+400 16/09/2563 คค 06014(พ.1)/ 46 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
105 กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.32+000 - กม.36+000 17/09/2563 คค 06014(พ.1)/ 48 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 91 ถึง 105 จาก 173 รายการ