f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
106 งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.9+375 - กม.24+725 (เป็นช่วง ๆ) 07/08/2563 คค 06014(พ.1)/ 45 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
107 กิจกรรมแก้ไขปัญหาการสัญจรเร่งด่วน ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.2+550 - กม.2+650 01/06/2563 คค 06014(พ.1)/ 44 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
108 งานขุดล้อมย้ายต้นไม้และนำกลับไปปลูกใหม่ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน อ.ร้องกวาง - จ.น่าน ระหว่าง กม.300+050 - กม.310+700 14/05/2563 คค 06014(พ.)/ 43 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
109 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.354+825 - กม.355+000 01/05/2563 คค 06014(พ.1)/ 42 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
110 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 2 ระหว่าง กม.362+200 - กม.362+800 24/04/2563 คค 06014(พ.1)/40/2563 แขวงทางหลวงแพร่
111 โครงการเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัย ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน ร้องกวาง - แม่ยางฮ่อ ระหว่าง กม.3+400 - กม.4+500 (เป็นช่วง ๆ) 30/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 41 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
112 งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 , RS-605 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.6+000 - กม.7+040 (เป็นช่วงๆ) 13/04/2563 คค 06014(พ.1)/38/2563 แขวงทางหลวงแพร่
113 งานก่อสร้างอาคารที่พักอาศัยและสิ่งก่อสร้างประกอบระดับปฏิบัติการและชำนาญการ (ระดับ 3-6) งานปรับซ่อม แขวงทางหลวงแพร่ (1 หลัง) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.253+995 (ด้านซ้ายทาง) 08/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 38 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
114 งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสง ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ (DWG.NO.RS - 203) ทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แพร่ - น้ำกาย ตอน 1 ระหว่าง กม.2+400 - กม.20+000 (เป็นช่วงๆ) 08/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 37 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
115 งานติดตั้งไฟสัญญาณจาราจรในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 1 ระหว่าง กม.2+612 - กม.2+613 08/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 36 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
116 งานติดตั้งสัญญาณไฟจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่- แยกแม่แขม ตอน 1 ระหว่าง กม.2+612 - กม.2+613 08/04/2563 คค 06014(พ.1)/36/2563 แขวงทางหลวงแพร่
117 งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+107 - กม.255+830 (เป็นช่วง ๆ) 15/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 39 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
118 งานตีเส้นจราจรด้วยวัสดุ THERMOPLASTIC ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 ที่ DWG.NO.RS-201 ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แพร่ - น้ำกาย ตอน 2 ระหว่าง กม.2+450 - กม.10+800 (เป็นช่วง ๆ) 03/04/2563 คค 06014(พ.1)/ 34 /2563 แขวงทางหลวงแพร่
119 งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.12+221 (เป็นช่วง ๆ) 03/04/2563 คค 06014(พ.1)/33/2563 แขวงทางหลวงแพร่
120 งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 21 ต้น และชนิดกิ่งคู่ จำนวน 15 ต้น เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.5+102 - กม.8+732 (เป็นช่วง ๆ) 03/04/2563 คค 06014(พ.1)/32/2563 แขวงทางหลวงแพร่
แสดง 106 ถึง 120 จาก 173 รายการ