f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
11 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งราวกันอันตราย(Guardrail) ตามมาตราฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง-แม่เต้น ระหว่าง กม.15+900 - กม.17+729 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
12 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ตามแบบมาตราฐานกรมทางหลวง เลขที่ DWG.NO.RS.203) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ตอน 2 ระหว่าง กม.3000+000 - กม.304+000 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
13 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลย 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.266+400 - กม.298+600 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
14 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 5 ระหว่าง กม.367+500 - กม.368+800 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
15 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตัั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตราฐานทางหลวง ๒๐๑๕ เลขที่ DWG.NO.RS-๑๐๑ ทางหลวงหมายเลข ๑๑ ตอน หนองน้ำเขียว -ปางเคาะ ตอน 4 ระหว่าง กม.๓๕๑+๗๔๐ - กม.๓๗๐+๐๖๓ (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
16 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลย 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.266+400 - กม.298+600 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
17 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลย 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ระหว่าง กม.266+400 - กม.298+600 (เป็นช่วงๆ) เปลี่ยนแปลงแผน
18 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานซ่อมไฟฟ้าแสงสว่าง เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตลอดจนค่าธรรมเนียมต่างๆ ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (DWG.NO.EE-105) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอนแยกปากจั๊วะ - แยกบ้านฝ้าย ตอน 2 ระหว่าง กม.230+205 - กม.235+550 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
19 19/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 2 ระหว่าง กม.251+107 -กม.264+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
20 15/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานซ่อมไฟสัญญาณจราจร ทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ตอน 2 ที่ กม.1+900 และกม.2+640 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 11 ถึง 20 จาก 292 รายการ