f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
21 15/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 , DWG.NO.RS-501 ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 1 ระหว่าง กม.227+118 - กม.248+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
22 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน ปางเคาะ - ปางมะโอ ระหว่าง กม.385+700 - กม.417+600(เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
23 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW AND WHITE) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ตอน 3 ระหว่าง กม.230+000 - กม.248+042 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
24 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-603 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ตอน 1 ระหว่าง กม.0+000 - กม.18+725 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
25 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมยกระดับมาตรฐานการป้องกันอันตรายข้างทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.229+500 - กม.243+740 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
26 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งป้ายจราจร (ป้ายเตือนแนวทาง) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-101 ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 3 ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 และกม.4+000 - กม.10+418 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
27 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่าง ชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.EE-105 ทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน บ้านเวียง - ร้องเข็ม ระหว่าง กม.11+136 - กม.22+425 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
28 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานตีเส้นจราจร THERMOPLASTIC PAINT (YELLOW AND WHITE) ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ตอน 1 ระหว่าง กม.251+107 - กม.264+000 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
29 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงหน้าเดียว ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+000 - กม.31+500 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
30 14/03/2567 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งหมุดแก้วสะท้อนแสงรอบตัว 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 เลขที่ DWG.NO.RS-203 ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ตอน 3 ระหว่าง กม.351+740 - กม.382+066 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 21 ถึง 30 จาก 292 รายการ