f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งปุ่มสะท้อนแสงแบบ 360 องศา ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-203 ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ตอน 2 ระหว่าง กม.206+000 - กม.215+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟสัญญาณจราจรพร้อมอุปกรณ์ครบชุดและดำเนินการเชื่อมต่อระบบจนสามารถใช้งานได้โดยสมบูรณ์ ในทางหลวงหมายเลข 1419 ตอน ทางเข้าเด่นชัย ระหว่าง กม.4+000 - กม.4+100 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานผลิตและติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-603,RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 2 ระหว่าง กม.0+700 - กม.4+576 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งราวกันอันตราย (Guardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-603,RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 1 ระหว่าง กม.0+500 - กม.3+068 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 47 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018)(DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ตอน 2 ระหว่าง กม.10+875 - กม.15+005 LT. (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 94 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018)(DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.3+475 - กม.5+203 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 29/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งราวกันอันตราย (GUardrail) ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) เลขที่ DWG.NO.RS-603,RS-606 (Class II Type I ความหนา 2.50 มม.) ในทางหลวงหมายเลข 1216 ตอน ห้วยแก๊ต - ขุนสถาน ระหว่าง กม.3+600 - กม.18+000 (เป้นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 26/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้างแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 120 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) (DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร-น้ำกาย ตอน1 ระหว่าง กม.8+375-กม.12+505 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 26/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 229 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018) (DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แม่สิน - ปางเคาะ ตอน 1 ระหว่าง กม.190+947-กม.214+155(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 26/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง 9.00 ม. ดวงโคมขนาด 250 W.HPS. จำนวน 241 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015 (Revision 2018)(DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.0+265 - กม.34+465 LT.(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 262 รายการ