f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
61 09/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
62 09/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1379 ตอน ทางเข้าสถานีรถไฟเด่นชัย ระหว่าง กม.0+000 - กม.0+505 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
63 09/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1342 ตอน ห้วยขึม - ปากห้วยอ้อย ตอน 2 ระหว่าง กม.7+500 - กม.11+900 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
64 09/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเลี่ยงสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.1+808 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
65 09/09/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานเสริมผิวแอสฟัลต์ ในทางหลวงหมายเลข 1101 ตอน ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.3+500 - กม.5+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
66 21/07/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานเพื่อฟื้นฟูโครงสร้างพื้นฐานที่ได้รับความเสียหายจากอุทกภัยและภัยพิบัติให้กลับคืนสู่สภาพเดิม ในทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.30+670 - กม.30+700 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
67 25/03/2565 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.251+700 - กม.252+300 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
68 25/03/2565 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทางบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมแก้ไขปัญหาน้ำท่วมทาง ทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ระหว่าง กม.0+000 - กม.4+000 (เป็นช่วง ๆ) และทางหลวงหมายเลข 1405 ตอน ทางเข้าสนามบินแพร่ ระหว่าง กม.0+000 กม.2+033 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
69 24/02/2565 แขวงทางหลวงแพร่ งานฟื้นฟูทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.16+300 - กม.19+800 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
70 02/02/2565 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกปากจั๊วะ - แยกเจริญราษฎร์ ระหว่าง กม.241+300 - กม.244+111 (เป็นช่วง ๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 61 ถึง 70 จาก 292 รายการ