f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 30/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการบูรณาการการค้า การลงทุน กิจกรรมหลักเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง บนทางหลวงหมายเลข 1124 ตอน ปางกุ่ม - วังชิ้น ระหว่าง กม.38+075 - กม.43+050 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 22/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงแก่ประชาชนในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมพัฒนาทางหลวงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ระหว่าง กม.255+500 - กม.257+625 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 14/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวงทางหลวงหมายเลข11ตอนหนองน้ำเขียว-ปางเคาะระหว่างกม.352+500-กม.367+000(เป็นช่วงๆ)ทางหลวงหมายเลข11ตอนปางเคาะ-ปางมะโอระหว่างกม.413+680-กม.420+066(เป็นช่วงๆ)และทางหลงหมายเลข1023ตอนแพร่-แยกแม่แขมระหว่างกม.11+550-กม.18+ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 13/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.24+673 เปลี่ยนแปลงแผน
75 13/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.24+673 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 13/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดHIGH MAST 25.00ม. (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS) จำนวน16ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง2015(Revision2018) ในทางหลวงหมายเลข 129 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแพร่ ตอน 1 ระหว่างกม.0+042-กม.10+300(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 13/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดHIGH MAST 25.00ม. (HIGH MAST WITH HIGH PRESSURE SODIUM LAMPS 400 WATTS)จำนวน16ต้น พร้อมอุปกรณ์ครบชุดตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง2015(Revision2018) ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน หนองห้า - สวนป่า ตอน 1 ระหว่างกม.264+000-กม.274+169(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 13/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิด HIGH MAST 25.00ม. จำนวน13ต้น และชนิดกิ่งคู่ เสาสูง 9.00 ม. จำนวน 28 ต้น ในทางหลวงหมายเลข101 ตอน แยกปากจั๊วะ-แยกเจริญราษฎร์ ระหว่างกม.227+955-กม.238+670(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 08/12/2564 แขวงทางหลวงแพร่ กิจกรรมบำรุงรักษาสะพาน ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น ที่ กม.24+673 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 30/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง(Overhang Sign)ในทางหลวงหมายเลข11ตอนหนองน้ำเขียว-ปางเคาะระหว่างกม.357+847-กม.368+912(เป็นช่วงๆ)ทางหลวงหมายเลข11ตอนปางเคาะ-ปางมะโอระหว่างกม.411+665-กม.411+865(เป็นช่วงๆ)และทางหลวงหมายเลข101ตอนแยกปากจั๊วะ-แยกเจริญราษฎร์ระหว่าง เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 292 รายการ