f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
71 26/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว จำนวน 209 ต้น และชนิดกิ่งคู่ จำนวน 15 ต้น เสาสุง9.00ม.ดวงโคมขนาด250W.HPS.ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง 2015(Revision 2018)(DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1124ตอน ปางกุ่ม-วังชิ้น ระหว่าง กม.16+900-กม.51+735 LT.,RT.(เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
72 26/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกิ่งเดี่ยว เสาสูง9.00ม. ดวงโคมขนาด250W.HPS. จำนวน 237 ต้น ตามแบบมาตรฐานกรมทางหลวง2015(Revision2018)(DWG.NO.EE-105) ในทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+210 - กม.27+795 LT. (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
73 24/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1217 ตอน ปากห้วยอ้อย - วังปึ้ง ระหว่าง กม.2+550 - กม.7+765 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
74 24/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ งานฟื้นฟูทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1022 ตอน แยกนาจักร - น้ำกาย ระหว่าง กม.19+200 - กม.19+400 และ กม.20+125 - กม.20+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
75 23/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1101 ทุ่งโฮ้ง - ป่าแดง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+789 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
76 23/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งไฟสัญญาณจราจร ในทางหลวงหมายเลข 1134 ตอน โจโก้ - บ้านเวียง ระหว่าง กม.0+000 - กม.9+735 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
77 23/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ บริเวณ กม.17+800 (CL.) และ กม.18+200 (RT.) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
78 23/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 103 ตอน แม่ยางฮ่อ - แม่ตีบ ระหว่าง กม.4+000 - กม.40+000 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
79 23/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งป้ายจราจรประเภทแขวนสูง (Overhang Sign) ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสือเต้น บริเวณ กม.14+000 LT. เผยแพร่ขึ้นเว็บ
80 23/11/2564 แขวงทางหลวงแพร่ โครงการอำนวยความปลอดภัยเพื่อป้องกันและแก้ไขอุบับติเหตุบนทางหลวงในพื้นที่จังหวัดแพร่ กิจกรรมติดตั้งเครื่องหมายจราจรบนผิวทาง ในทางหลวงหมายเลข 1154 ตอน สอง - แก่งเสืออเต้น ระหว่าง กม.0+000 - กม.30+788 (เป็นช่วงๆ) เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 71 ถึง 80 จาก 262 รายการ