f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ค้นหา
ลำดับ ขั้นตอนการรับสมัครงาน ระยะเวลา ชื่อ
1 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/12/2566 ถึง 14/12/2566 ประกาศขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็น เป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธาและตำแหน่งพนักงานไฟฟ้า และสื่อสาร
2 ประกาศรับสมัคร 01/12/2566 ถึง 08/12/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานโยธา
3 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 15/11/2566 ถึง 22/11/2566 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 พร้อมกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบในตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธาและตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
4 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 01/11/2566 ถึง 10/11/2566 ขอแก้ไขเอกสารการสอบ พนักงานราชการ ตำแหน่ง พนักงานโยธา
5 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 31/10/2566 ถึง 10/11/2566 ตําแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
6 ประกาศรับสมัคร 10/10/2566 ถึง 25/10/2566 ตําแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร ตำแหน่งพนักงานโยธา และตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร
7 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 22/09/2566 ถึง 27/09/2566 การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตําแหน่งพนักงานบริการ สังกัดแขวงทางหลวงพะเยา
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 05/09/2566 ถึง 12/09/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะครั้งที่ 2 โดยวิธีสอบสัมภาษณ์
9 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 16/08/2566 ถึง 30/08/2566 รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 ตำแหน่งพนักงานบริการ
10 ประกาศรับสมัคร 27/07/2566 ถึง 11/08/2566 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไปตําแหน่งพนักงานบริการ
11 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 06/07/2566 ถึง 10/07/2566 การขึ้นบัญชีและยกเลิกบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
12 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 19/06/2566 ถึง 22/06/2566 รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และมีสิทธิ์เข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถะครั้งที่ ๒
13 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ 07/06/2566 ถึง 14/06/2566 ตำแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตำแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ (ฉบับแก้ไขเพิ่มเติม)
14 ประกาศรับสมัคร 22/05/2566 ถึง 02/06/2566 ตําแหน่งพนักงานไฟฟ้าและสื่อสาร และตําแหน่งพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์
15 ประกาศขึ้นบัญชีผู้ผ่านการเลือกสรร 07/12/2565 ถึง 16/12/2565 ตำแหน่งพนักงานขับและควบคุมเครื่องจักร และตำแหน่งพนักงานโยธา