f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ทล.11 ช่วง บ้านป่าไผ่ - บ้านแม่แขม

ข่าวประชาสัมพันธ์ฉบับที่ 7 : สรุปผลการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) ด้วยกรมทางหลวง โดยสำนักสำรวจและออกแบบ ได้ว่าจ้างกลุ่มบริษัทที่ปรึกษา ประกอบด้วย บริษัท ซิตี้ แพลน โปรเฟสชันนอล จำกัด บริษัท เอเซีย แล็ป แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด บริษัท อินเทลแพลน จำกัด และบริษัท ไวเปอร์เทค จำกัด ให้เป็นผู้ดำเนินงานบริการด้านวิศวกรรมสำรวจและออกแบบรายละเอียด โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจร บนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม ในการดำเนินงานโครงการดังกล่าว กรมทางหลวงได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีส่วนร่วมขององค์กรและประชาชนในพื้นที่โครงการ ตลอดจนส่วนราชการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงได้กำหนดให้มีการประชุมสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ (สัมมนา ครั้งที่ 2) เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 เวลา 09.00-12.00 น. ณ ห้อง Picasso Room โรงแรม ธาริส อาร์ท ตำบลในเวียง อำเภอเมืองแพร่ จังหวัดแพร่ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอความก้าวหน้าของการศึกษาในด้านต่าง ๆ โดยเฉพาะสรุปผลการคัดเลือกรูปแบบการพัฒนาโครงการ พร้อมทั้งรับฟังความคิดเห็น และข้อเสนอแนะ อันจะเป็นประโยชน์ต่อการนำไปประกอบการศึกษาให้เหมาะสม โดยมีผู้เข้าร่วมประชุมรวมทั้งสิ้น 96 คน ประกอบด้วย ผู้ได้รับผลกระทบ หน่วยงานราชการในระดับต่าง ๆ องค์กรเอกชนด้านการคุ้มครองสิ่งแวดล้อม องค์กรพัฒนาเอกชน สถาบันการศึกษา สื่อมวลชน ประชาชนทั่วไปที่สนใจโครงการ และผู้ที่รับผิดชอบจัดทำรายงานการประเมิน ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังนั้น กรมทางหลวงจึงได้สรุปผลการประชุมดังกล่าว เพื่อประชาสัมพันธ์ให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องได้รับทราบ
title
กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์บนทางหลวง พื้นที่ จ.น่าน และ จ.ตาก ยังผ่านไม่ได้ 3 แห่ง แนะเลี่ยงใช้เส้นทาง

กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง ผลกระทบจากพายุโซนร้อนกำลังแรง “ขนุน” สถานการณ์ประจำวันที่ 9 สิงหาคม  2566 เวลา 14.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม / ดินสไลด์ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่านและจังหวัดตาก จำนวน 3 สายทาง 4 แห่ง  ที่การจราจรผ่านไม่ได้ 3 แห่ง ดังนี้   จังหวัดน่าน จำนวน 1 แห่ง ได้แก่              - ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วง กม.ที่ 34+495 – 34+540 ดินสไลด์ปิดทับผิวทาง 2 ช่องจราจร แนะนำเส้นทางเลี่ยงไปอำเภอบ่อเกลือ ใช้เส้นทาง ทล.1081 อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะผ่านได้วันที่ 10 ส.ค. 66 เนื่องจากยังมีฝนตกในพื้นที่ พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่               - ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง ช่วง กม.ที่ 139+000 – 139+100 ผิวทางและโครงสร้างทางชำรุดเสียหาย ไม่มีเส้นทางทดแทน ได้ดำเนินการตัดขยายคันทางด้านซ้ายทางซึ่งเป็นลาดเชิงเขา เพื่อก่อสร้างทางเบี่ยงประมาณ 2.5 – 3 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทำทางเบี่ยง เพื่อให้รถขนาดเล็กสัญจรได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ (9 ส.ค. 66)  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร               - ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง ช่วง กม.ที่ 122+200 – 122+300 ฝนตกหนักทำให้น้ำไหลระบายไม่ทัน จึงทำให้น้ำไหลท่วมผิวจราจร ระดับน้ำ 50 ซม. พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร   ทั้งนี้ ขอให้ประชาชนเดินทางด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือนน้ำท่วม ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง พร้อมช่วยเหลือผู้ประสบภัยและเผ้าระวังสถานการณ์ตลอดเวลา หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางได้ที่ www.doh.go.th หรือ ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1
title
กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์บนทางหลวง พื้นที่ จ.น่าน และ จ.ตาก ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง เร่งทอดสะพานเบลี่ย์ให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปกติ

กรมทางหลวง ได้ทำการสรุปสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์ในโครงข่ายทางหลวง ประจำวันที่ 8 สิงหาคม  2566 เวลา 14.00 น. พบทางหลวงถูกน้ำท่วม / ดินสไลด์ ในพื้นที่ 2 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดน่านและจังหวัดตาก จำนวน 3 สายทาง 8 แห่ง  ที่การจราจรผ่านไม่ได้ 7 แห่ง ดังนี้   จังหวัดน่าน จำนวน 5 แห่ง ได้แก่              - ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วง กม.ที่ 78+550 – 78+575 คันทางทรุดตัว ไม่มีเส้นทางทดแทน จะทำการทอดสะพานเบลี่ย์ในวันนี้ (8 ส.ค. 66) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร              - ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย – บ่อเกลือ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วง กม.ที่ 87+600 – 87+650 ดินสไลด์ปิดทับผิวทาง 2 ช่องจราจร ไม่มีเส้นทางทดแทน อยู่ระหว่างดำเนินการคาดว่าจะผ่านได้ภายในวันนี้ (8 ส.ค. 66) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร              - ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน บ่อเกลือ – เฉลิมพระเกียรติ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วง กม.ที่ 97+225 – 97+775 ดินสไลด์ปิดทับผิวทาง 2 ช่องทาง ไม่มีเส้นทางทดแทน อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะผ่านได้วันที่ 9 ส.ค. 66 พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร              - ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วง กม.ที่ 34+495 – 34+540 ดินสไลด์ปิดทับผิวทาง 2 ช่องจราจร ไม่มีเส้นทางทดแทน อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะผ่านได้วันนี้ (8 ส.ค. 66) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร              - ทางหลวงหมายเลข 1256 ตอน อุทยานแห่งชาติดอยภูคา – บ่อเกลือ ในพื้นที่อำเภอบ่อเกลือ ช่วง กม.ที่ 35+620 – 35+640 ดินสไลด์ปิดทับผิวทาง 2 ช่องจราจร ไม่มีเส้นทางทดแทน อยู่ระหว่างดำเนินการ คาดว่าจะผ่านได้วันนี้ (8 ส.ค. 66) พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร จังหวัดตาก จำนวน 2 แห่ง ได้แก่               - ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง ช่วง กม.ที่ 139+000 – 139+100 ผิวทางและโครงสร้างทางชำรุดเสียหาย ไม่มีเส้นทางทดแทน ได้ดำเนินการตัดขยายคันทางด้านซ้ายทางซึ่งเป็นลาดเชิงเขา เพื่อก่อสร้างทางเบี่ยงประมาณ 2.5 – 3 เมตร ปัจจุบันอยู่ระหว่างการดำเนินการทำทางเบี่ยง เพื่อให้รถขนาดเล็กสัญจรได้ คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในวันนี้ (8 ส.ค. 66)  พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร               - ทางหลวงหมายเลข 105 ตอน แม่สลิดหลวง – แม่เงา ในพื้นที่ อำเภอท่าสองยาง ช่วง กม.ที่ 122+200 – 122+300 ฝนตกหนักทำให้น้ำไหลระบายไม่ทัน จึงทำให้น้ำไหลท่วมผิวจราจร ระดับน้ำ 80 ซม. พร้อมจัดเจ้าหน้าที่คอยอำนวยความสะดวกด้านการจราจร   ทั้งนี้ กรมทางหลวงได้สั่งการให้ สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงทั่วประเทศ เฝ้าระวัง และติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด หากมีพื้นที่ใดประสบปัญหา เจ้าหน้าที่จะเข้าพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนทันที ตามนโยบาย นายสราวุธ  ทรงศิวิไล อธิบดีกรมทางหลวง  นอกจากนี้กรมทางหลวงได้ติดตั้งป้ายเตือนและอุปกรณ์ความปลอดภัย อุปกรณ์นำทาง ในบริเวณทางหลวงที่ทรุดตัว พร้อมเฝ้าระวังสถานการณ์จนกว่าจะคลี่คลาย โดยขอให้ประชาชนผู้ใช้ทางโปรดใช้ความระมัดระวังในการเดินทาง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ และคำแนะนำของเจ้าหน้าที่อย่างเคร่งครัด หากประชาชนต้องการสอบถามสภาพเส้นทาง สภาพการจราจร หรือ ต้องการความช่วยเหลือสามารถติดต่อ ได้ที่สำนักงานทางหลวง แขวงทางหลวง หมวดทางหลวงในพื้นที่ และสายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) และสามารถติดตามการรายงานสถานการณ์สภาพเส้นทางและเส้นทางเลี่ยงได้ที่ทวิตเตอร์กรมทางหลวง @prdoh1