f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข้อมูลข่าว
ค้นหา
ลำดับ วันที่ ภาพหน้าปก หัวข้อข่าว
1 13/11/2566 อธิบดีกรมทางหลวง รองผู้บัญชาการสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร พร้อมด้วยผู้บริหารกรมทางหลวงและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง ประชุมหารือแนวทางร่วมกันในการจับกุมรถบรรทุกน้ำหนักเกินในพื้นที่กรุงเทพมหานคร
2 11/10/2566 รมว. คมนาคม ตรวจเยี่ยมและมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารกรมทางหลวง เน้นย้ำการก่อสร้างโครงการขนาดใหญ่ให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ พร้อมเร่งรัดการเปิดใช้มอเตอร์เวย์หมายเลข 6 สายบางปะอิน – นครราชสีมา
3 02/10/2566 “สุรพงษ์” ลงพื้นที่ติดตามการกู้ขบวนรถไฟตกราง สั่งการเร่งซ่อมแซมทางรถไฟที่เสียหาย ช่วงสถานีแก่งหลวง - บ้านปิน อำเภอลอง จังหวัดแพร่ คาดจะซ่อมแล้วเสร็จพร้อมเปิดให้บริการเดินรถสายเหนือได้ตามปกติวันนี้ (1 ตุลาคม 2566) เวลา 18.00 น.
4 28/09/2566 นายชุติเดช มีจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดแพร่ มอบรางวัลและประกาศเกียรติคุณแก่บุคคลและหน่วยงานที่ได้รับรางวัล ซึ่ง สทล.2 (แพร่) ได้รับประกาศเกียรติคุณหน่วยงานขนาด XL (งบประมาณจัดสรร 100 ล้านบาทขึ้นไป)
5 25/09/2566 โครงการประหยัดพลังงานไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ (Solar Cell)
6 30/08/2566 โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจและออกแบบ ทล.11 ช่วง บ้านป่าไผ่ - บ้านแม่แขม
7 09/08/2566 กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์บนทางหลวง พื้นที่ จ.น่าน และ จ.ตาก ยังผ่านไม่ได้ 3 แห่ง แนะเลี่ยงใช้เส้นทาง
8 08/08/2566 กรมทางหลวงรายงานสถานการณ์น้ำท่วม / ดินสไลด์บนทางหลวง พื้นที่ จ.น่าน และ จ.ตาก ผ่านไม่ได้ 7 แห่ง เร่งทอดสะพานเบลี่ย์ให้ประชาชนสัญจรได้อย่างปกติ
9 21/07/2566 กรมทางหลวงชี้แจงกรณีสะพานกลับรถ หน้าโรงเรียนวรรณสว่างจิต ตรงข้ามกับ ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัลพระราม 2 เกิดรอยแตกร้าวขึ้น หวั่นเป็นอันตรายต่อการใช้รถใช้ถนน
10 19/06/2566 การสัมมนาถ่ายทอดความรู้หลักสูตรผู้ปฏิบัติงานสำรวจ และประเมินทรัพย์สินนอกเขตทาง ที่ดิน อาคารและสิ่งปลูกสร้างโครงการสำรวจและจัดทำระบบบริหารจัดการข้อมูลทรัพย์สินทางหลวงฯ
11 08/06/2566 สรุปผลการประชุมเสนอแนวคิดในการกำหนดรูปแบบทางเลือกการพัฒนาโครงการเบื้องต้น (กลุ่มย่อย ครั้งที่ 1) โครงการจ้างวิศวกรที่ปรึกษาสำรวจออกแบบทางหลวง 4 ช่องจราจรบนทางหลวงหมายเลข 11 ช่วง บ.ป่าไผ่ - บ.แม่แขม
12 06/06/2566 กรมทางหลวง ชี้พิกัดที่พักริมทางทั่วไทย 106 แห่ง ผ่านแอปพลิเคชัน “NOSTRA” เพื่ออำนวยความสะดวกและเพิ่มความปลอดภัยในการเดินทางให้แก่ผู้ใช้ทาง
13 24/03/2566 กรมทางหลวง ร่วมกับการประปาส่วนภูมิภาค แจกจ่ายน้ำประปาช่วยเหลือประชาชน เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในช่วงสถานการณ์ภัยแล้ง ตั้งแต่มีนาคมเป็นต้นไป
14 22/03/2566 กรมทางหลวงเปิดงานวิจัย “การศึกษาเพื่อป้องกันและลดผลกระทบจากอุบัติเหตุบนทางหลวงที่เกี่ยวเนื่องจากการขับขี่หลับใน” นำร่องแล้ว 3 จังหวัด
15 10/03/2566 กรมทางหลวง ศึกษาจัดทำแผนพัฒนาทางเลี่ยงเมือง เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณเขตเมืองในภูมิภาค คาดศึกษาแล้วเสร็จเดือนมีนาคม 2567