f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 04/07/2566 คค 06118/พ.1/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 15/11/2565 ยกเลิกประกาศ 21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960 15/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค 06118/พ.1/20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.8+920 - กม.9+800 และ กม.25+000 - 27+825 15/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 27 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0601 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 11/10/2565 ยกเลิกประกาศ 17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.31+750 - กม.32+825 06/10/2565 คค.06118/พ.1/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+800 04/10/2565 คค.06118/พ.1/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย บ่อเกลือ ระหว่าง กม.68+050 - กม.70+400 03/10/2565 คค.06118/พ.1/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960 03/10/2565 ยกเลิกประกาศ 13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค งานก่อสร้างทางหลวงพัฒนาพื้นที่ระดับภาค ทางหลวงหมายเลข 123 ตอน ทางเลี่ยงเมืองแม่สาย ระหว่าง กม.7+100 - กม.8+350 26/09/2565 ชร.1/12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอนควบคุม 0100 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.8+920 - กม.9+800 และ กม.25+000 - กม.27+825 30/09/2565 ยกเลิกประกาศ 12/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน บ้านดอน - พญาเม็งราย ระหว่าง กม.34+900 - กม.35+995 และ กม.37+100 - กม.37+890 22/09/2565 คค 06118/พ.1/8/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างกิจกรรมอำนวยความปลอดภัยทางถนนปี 2566 งานปรับปรุงจุดเสี่ยงและบริเวณอันตรายบนทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1148 ตอน ท่าวังผา - ผาหลัก ระหว่าง กม.28+290 - กม.29+560 21/09/2565 คค.06118/พ.1/7/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.5+780 - กม.7+550 และ กม.16+000 - กม.17+575 20/09/2565 คค 06118/พ.1/6/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.17+600 - กม.19+300 19/09/2565 คค 06118/พ.1/5/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 95 รายการ