f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว จำนวน 4 รายการ 24/04/2566 530/50/66/37 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ 04/07/2566 คค 06118/พ.1/18/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 ขายทอดตลาดวัสดุชำรุด (งานเงินทุนฯ) จำนวน 20 รายการ 14/02/2566 ขายทอดตลาด 530/30/66/5 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 ขายทอดตลาดครุภัณฑ์ชำรุด 43 รายการ 04/01/2566 530/40/66/4 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 ขายทอดตลาดรถยนต์ จำนวน 2 รายการ 20/12/2565 530/05/66/3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 ขายทอดตลาดรถหมายเลข 23-6104-97-3 (งานเงินทุน) 17/11/2565 ขายทอดตลาด 530/05/66/2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 21/11/2565 ยกเลิกประกาศ 21/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960 21/11/2565 ประกาศผู้ชนะ คค 06118/พ.1/20/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.8+920 - กม.9+800 และ กม.25+000 - 27+825 21/11/2565 คค 06014(พ.1)/ 27 /2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 11 ตอนควบคุม 0601 ตอน หนองน้ำเขียว - ปางเคาะ ระหว่าง กม.356+925 - กม.358+150 19/10/2565 ยกเลิกประกาศ 17/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.31+750 - กม.32+825 12/10/2565 คค.06118/พ.1/16/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 ขายทอดตลาดรถหมายเลข 21-6319-06-3 (งานเงินทุน) 04/10/2565 ขายทอดตลาด 530/05/66/1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงการข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+800 10/10/2565 คค.06118/พ.1/15/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย บ่อเกลือ ระหว่าง กม.68+050 - กม.70+400 10/10/2565 คค.06118/พ.1/14/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960 10/10/2565 ยกเลิกประกาศ 13/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 124 รายการ