f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ โครงการ/กิจกรรม วันที่ประกาศ เลขที่คำสั่ง หน่วยงาน
1 จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 5กข 5680 กรุงเทพฯ หมายเลขกรมทางหลวง 22-4372-16 (นอกเงินทุน) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 530/-/67/12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
2 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 23/11/2566 530/-/67/ท24 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
3 จ้างซ่อมระบบเชื้อเพลิง ระบบห้ามล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 20/11/2566 530/-/67/ท21 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
4 จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง ระบบเครื่องยนต์ ระบบห้ามล้อ ระบบเครื่องล่าง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 16/11/2566 530/-/67/ท20 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
5 จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 17/11/2566 530/-/67/ท19 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
6 จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 17/11/2566 530/-/67/ท18 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
7 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 30/10/2566 530/-/67/ท14 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
8 จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 26/10/2566 530/-/67/ท11 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
9 จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 25/10/2566 530/-/67/ท9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
10 จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 25/10/2566 530/-/67/ท6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
11 จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 26/10/2566 530/-/67/ท3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
12 จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 26/10/2566 530/-/67/ท2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
13 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 ชุด 21/11/2566 530/01/67/ท9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
14 ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด 20/11/2566 530/01/67/ท8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
15 ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด 16/11/2566 530/06/67/ท7 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
แสดง 1 ถึง 15 จาก 466 รายการ