f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
แผนการจัดซื้อจัดจ้าง
ค้นหา

ระหว่าง ถึง

ลำดับ วันที่ลงประกาศ หน่วยงาน โครงการ สถานะ
1 29/06/2566 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยเซลล์แสงอาทิตย์ เผยแพร่ขึ้นเว็บ
2 15/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอนควบคุม 0100 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.8+920 - กม.9+800 และ กม.25+000 - กม.27+825 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
3 15/11/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1125 ตอนควบคุม 0100 ตอน นาปลากั้ง - วังชิ้น ระหว่าง กม.0+050 - กม.0+500 และ กม.1+650 - กม.5+960 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
4 28/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1026 ตอน ผาเวียง - ปากนาย ระหว่าง กม.31+750 - 32+825 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
5 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1081 ตอน หลักลาย - บ่อเกลือ ระหว่าง กม.68+050 - กม.70+400 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
6 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1168 ตอน น้ำใส - น้ำตวง ระหว่าง กม.34+500 - กม.36+800 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
7 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน งานก่อสร้างทางหลวงผ่านย่านชุมชน ทางหลวงหมายเลข 1120 ตอนควบคุม 0100 ตอน สอง - แม่เต้น ระหว่าง กม.8+920 - กม.9+800 และ กม.25+000 - กม.27+825 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
8 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1174 ตอน ป่ามื่น - แม่ต๋ำน้อย ระหว่าง กม.5+780 - กม.7+550 และ กม.16+000 - กม.17+575 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
9 19/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ประกวดราคาจ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน ปี 2566 กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง งานก่อสร้างเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ทางหลวงหมายเลข 1152 ตอน บ้านดอน - พญาเม็งราย ระหว่าง กม.34+900 - กม.35+995 และ กม.37+100 - กม.37+890 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
10 16/09/2565 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) โครงการก่อสร้างโครงข่ายทางหลวงแผ่นดิน กิจกรรมก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง งานก่อสร้างเพิ่มไหล่ทาง ทางหลวงหมายเลข 1251 ตอนควบคุม 0102 ตอน บ้านถ้ำ - เชียงม่วน ระหว่าง กม.17+600 - กม.19+300 เผยแพร่ขึ้นเว็บ
แสดง 1 ถึง 10 จาก 89 รายการ