f
title
สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่)
Office of Highways 2 (Phrae)
วิสัยทัศน์ : งานทางได้มาตรฐาน การบริการประทับใจ สะดวกปลอดภัยทุกเส้นทาง
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง รายโครงการ
ค้นหา
ระหว่าง ถึง
ลำดับ หน่วยงาน เรื่อง วันที่ประกาศ งบประมาณ
โครงการ (บาท)
สถานะโครงการ ประกาศ
ที่เกี่ยว
ข้อง
1 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมแซมรถยนต์ ทะเบียน 5กข 5680 กรุงเทพฯ หมายเลขกรมทางหลวง 22-4372-16 (นอกเงินทุน) จำนวน 1 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง 07/12/2566 13,880.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
2 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 23/11/2566 8,300.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
3 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบเชื้อเพลิง ระบบห้ามล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 20/11/2566 25,490.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
4 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบส่งกำลัง ระบบเครื่องยนต์ ระบบห้ามล้อ ระบบเครื่องล่าง พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 16/11/2566 31,393.80 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
5 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมอุปกรณ์ที่ติดมาด้วย พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 17/11/2566 71,500.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
6 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบไฟฟ้า ระบบไฮดรอลิค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 17/11/2566 40,660.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
7 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 30/10/2566 5,707.38 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
8 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 26/10/2566 5,552.23 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
9 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบห้ามล้อ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 25/10/2566 9,361.43 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
10 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างเปลี่ยนถ่ายน้ำมันหล่อลื่น จำนวน 1 คัน 25/10/2566 7,028.40 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
11 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบตัวถังและกระบะ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 26/10/2566 8,275.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
12 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) จ้างซ่อมระบบไฮดรอลิค พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ พร้อมเปลี่ยนอุปกรณ์ จำนวน 1 คัน 26/10/2566 58,900.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
13 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 2 ชุด 21/11/2566 8,400.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
14 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อยางรถยนต์ จำนวน 4 ชุด 20/11/2566 21,600.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
15 สำนักงานทางหลวงที่ 2 (แพร่) ซื้อแบตเตอรี่ จำนวน 2 ชุด 16/11/2566 7,000.00 อยู่ในระหว่างดำเนินการ เพิ่มเติม
แสดง 1 ถึง 15 จาก 717 รายการ