Close
title
f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
แจ้งปิดทางลัดผ่าน

ประชาสัมพันธ์ โดยแขวงทางหลวงแพร่ #แจ้งปิดทางลัดผ่าน ตั้งแต่วันที่ 17-22 ตุลาคม 2563 เพื่อก่อสร้างทาง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+250 หรือ #ซอยใบบัวข้างปั้มน้ำมันปตททุ่งกวาว 2. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่กม.253+425 หรือบริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งโฮ้ง (#ซอยทางเข้าวัดทุ่งโฮ้งเหนือ) 3. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.253+425 หรือบริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งโฮ้ง (#ซอยทางเข้าตลาดทุ่งโฮ้ง) #ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะไม่สามารถสัญจรลัดผ่านได้ #ขอให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นในวันดังกล่าว #ขออภัยในความไม่สะดวก #แขวงทางหลวงแพร่ โทร.054-511574 หรือ 054-534083 #สายด่วนกรมทางหลวง1586
title
ทางหลวงชวนแอ่วเมืองแพร่สู่ "เส้นทางนมัสการ 4 พระธาตุ" กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันหยุดยาว

ข่าวประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง........................................................ ทางหลวงชวนแอ่วเมืองแพร่สู่ "เส้นทางนมัสการ 4 พระธาตุ" กระตุ้นเศรษฐกิจช่วงวันหยุดยาว กรมทางหลวง โดยแขวงทางหลวงแพร่ที่ 2 ได้ดำเนินการเตรียมความพร้อมเส้นทางท่องเที่ยวในช่วงฤดูฝนที่นักท่องเที่ยวให้ความนิยม ตามที่นโยบายของรัฐบาล ได้กระตุ้นให้คนไทยเดินทางท่องเที่ยวภายในประเทศ ช่วงเดือนกันยายน – เดือนตุลาคม 2563 เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด – 19 กรมทางหลวงขอแนะนำถนนสวยงามของจังหวัดแพร่ที่ได้รับความนิยมของนักท่องเที่ยว คือ “เส้นทางนมัสการ 4 พระธาตุ” โดยกรมทางหลวงมีการดูแลเส้นทางให้พร้อมใช้งาน ติดตั้งป้ายเตือน, ป้ายระวัง และไฟกระพริบเพื่ออำนวยความปลอดภัย ปรับปรุงภูมิทัศน์สองข้างทาง อีกทั้งหมวดทางหลวงในพื้นที่ยังอำนวยความสะดวกห้องสุขา และให้บริการแนะนำเส้นทางแก่นักท่องเที่ยวอีกด้วย สำหรับเส้นทางการเดินทาง มีดังนี้ -เส้นทางหลวงหมายเลข 1022 เริ่มเดินทางจากเส้นทางหลวงสายเอเชีย (AH13) เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1022 มุ่งสู่สถานที่แรก พระธาตุช่อแฮ ทุกท่านที่มาเที่ยวจังหวัดแพร่แล้วจะต้องมานมัสการพระธาตุช่อแฮ เพื่อเป็นศิริมงคลกับตนเอง จนมีคำกล่าวว่า ถ้ามาเที่ยวจังหวัดแพร่ แต่ไม่ได้มา นมัสการพระธาตุช่อแฮเหมือนไม่ได้มาจังหวัดแพร่ จากนั้นเดินทางต่อไปยัง วัดพระธาตุดอยเล็ง ตั้งอยู่ในตำบลช่อแฮ อำเภอเมืองแพร่ เป็นปูชนียสถานที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งของจังหวัดแพร่ ตั้งอยู่บนภูเขาสูงทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของพระธาตุช่อแฮ ทำให้สามารถมองเห็นวิวทิวทัศน์ของเมืองแพร่ -เส้นทางหลวงหมายเลข 1024 จากทางหลวงหมายเลข 1022 เดินทางผ่านทางหลวงหมายเลข 1101 เข้าสู่ทางหลวงหมายเลข 1024 ไปตามเส้นทาง พระธาตุอินทร์แขวนจำลอง ตั้งอยู่ที่ศูนย์ปฏิบัติธรรมมหาโพธิวงศาจริยาราม พุทธอุทยานดอยผาสวรรค์ เฉลิมพระเกียรติ ร.9 อ.เมือง จ.แพร่ ห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 25 กิโลเมตร เป็นพระธาตุประจำปีเกิดปีจอ นอกจากจะได้สักการบูชาพระธาตุอินทร์แขวนจำลองแล้ว ยังจะได้สัมผัสองค์พระผุดที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยอีกด้วย -เส้นทางหลวงหมายเลข 1023 สำหรับท่านที่เดินทางมาจากจังหวัดลำปาง เข้าสู่จังหวัดแพร่ บนทางหลวงหมายเลข 1023 เดินทางต่อผ่านทาง อำเภอลอง แวะเที่ยวชม พระธาตุห้วยอ้อวัดศรีดอน หรือที่ชาวบ้านเรียกกันว่า “วัดห้วยอ้อ” เป็นพระธาตุเก่าแก่ขนาดใหญ่ภายในบรรจุพระบรมสารีริกธาตุของ พ.ศ. 1078 คราวพระนางจามเทวีเสด็จจากเมืองละโว้ไป เมืองหริภุญชัยหากมีโอกาสเดินทางมาเยือนเมืองแพร่ แวะผ่านไปเที่ยวอำเภอลอง เชิญเข้าไปกราบนมัสการพระเจ้าพร้าโต้ ชมศิลปะฝีมือของบรรพบุรุษชาวพุทธล้านนา ทั้งนี้ กรมทางหลวงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวโปรดขับรถด้วยความระมัดระวัง ปฏิบัติตามป้ายเตือน ป้ายแนะนำ เพื่อความปลอดภัยในการเดินทาง และปฏิบัติตามมาตรฐานสาธารณสุข “ท่องเที่ยวสุขใจ ห่างไกลโควิด-19” สวมหน้ากาก ล้างมือ รักษาระยะห่าง ลงทะเบียน ‘ไทยชนะ’ เข้า – ออก หากประชาชนต้องการสอบถามข้อมูลรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่สายด่วนกรมทางหลวง 1586 (โทรฟรีทุกเครือข่ายตลอด 24 ชั่วโมง) 1 กันยายน 2563 ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวง