Close
title
f
title
แขวงทางหลวงแพร่
Phrae Highway
วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาองค์กรให้ก้าวทันกับความต้องการของผู้ใช้ถนน ทั้งความสะดวก รวดเร็ว ปลอดภัย ความพึงพอใจ ตามหลักวิศวกรรม ให้เป็นที่ยอมรับและเชื่อถือของประชาชนในด้านงานทางหลวง
 
ข่าวสารทางหลวง
title
ประชาสัมพันธ์ โครงการประชาชนมีส่วนร่วม ทล.1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม

แขวงทางหลวงแพร่ ขอเชิญร่วมการประชุมการมีส่วนร่วมของประชาชน สำหรับกิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวง ในทางหลวงหมายเลข 1023 ตอน แพร่ - แยกแม่แขม ระหว่าง กม.1+660 - กม.3+150 ในวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 09.00 น. - 12.00 น. ณ เทศบาลตำบลป่าแมต สาระสำคัญของกิจกรรม           กิจกรรมยกระดับมาตรฐานและเพิ่มประสิทธิภาพทางหลวงดำเนินการก่อสร้างโดยการทำการเปลี่ยนผิวทาง AC. เป็นผิวทางแบบคอนกรีต ปรับปรุงทางแยกและจัดช่องจราจรใหม่ แก้ไขรางระบายน้ำ ติดตั้งไฟสัญญาณจราจรและปรับปรุงอุปกรณ์อำนวยความปลอดภัยต่างๆ เพื่ออำนวยความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทาง และรองรับปริมาณการจราจรที่จะเพิ่มขึ้นในอนาคต และอำนวยความสะดวก ความปลอดภัยแก่ผู้ใช้ทางหลวงโดยสมบูรณ์ต่อไป
title
แจ้งปิดทางลัดผ่าน

ประชาสัมพันธ์ โดยแขวงทางหลวงแพร่ #แจ้งปิดทางลัดผ่าน ตั้งแต่วันที่ 17-22 ตุลาคม 2563 เพื่อก่อสร้างทาง จำนวน 3 แห่ง ดังนี้ 1. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.251+250 หรือ #ซอยใบบัวข้างปั้มน้ำมันปตททุ่งกวาว 2. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่กม.253+425 หรือบริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งโฮ้ง (#ซอยทางเข้าวัดทุ่งโฮ้งเหนือ) 3. ในทางหลวงหมายเลข 101 ตอน แยกนาแหลม - หนองห้า ที่ กม.253+425 หรือบริเวณสี่แยกไฟแดงทุ่งโฮ้ง (#ซอยทางเข้าตลาดทุ่งโฮ้ง) #ซึ่งบริเวณดังกล่าวจะไม่สามารถสัญจรลัดผ่านได้ #ขอให้หลีกเลี่ยงใช้เส้นทางอื่นในวันดังกล่าว #ขออภัยในความไม่สะดวก #แขวงทางหลวงแพร่ โทร.054-511574 หรือ 054-534083 #สายด่วนกรมทางหลวง1586